Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)

Anna Polak-Kocińska

Anna Polak-Kocińska
Vice-president, Polish Information and Foreign Investment Agency

Mrs. Polak-Kocińska is a member of Management Board since July 1st 2012, responsible for strategy, development and finance.
Before she worked as a deputy director of the Economic Information Department de facto managing the Department for two years.
Prior to PAIiIZ during her professional career she held positions related to the management of large teams, both at the level of CEO/member of the board and member of the supervisory board. Mrs. Polak-Kocińska worked in private as well as in state owned enterprises.

Анна Полак-Кочінська
Заступник голови правління Польського Агентства Інформації та Іноземних Інвестицій.

Пані Полак-Кочінська є членом правління з 1 липня 2012 року, відповідає за стратегію, розвиток та фінансування.
До того вона працювала заступником директора Департаменту економічної інформації та де-факто керувала Департаментом протягом двох років.
До Польського Агентства Інформації та Іноземних Інвестицій під час своєї професійної кар'єри вона займала посади, пов'язані з управлінням великими колективами, як на рівні генерального директора,  члена правління та члена наглядової ради. Пані Полак-Кочінська працювала як у приватних, так і в державних підприємствах.