Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)

Ihor Shlyaruk

Ihor Shlyaruk, Deputy Director of the Supervisory Board of the CJSC “Truskavetskurort”
1992 – 1994 р.р. – Chairman of a number of commercial enterprises
1994 – 1997 р.р. – Chief economist, Department of the market conjuncture and pricing information, Department of information and strategic research, Ministry of foreign economic ties and trade of Ukraine
1997 – 2007 р.р. – First Secretary, Department of the multilateral economic cooperation, Department of the countries of Asian-Pacific region and Africa, Ministry of foreign affairs of Ukraine
1998 – 2001 р.р. – Third Secretary, Embassy of Ukraine in the Republic of Korea
2003 – 2006 р.р. – First Secretary, Embassy of Ukraine in the People’s Republic of China
2007 р. - Deputy Director of the Supervisory Board of the CJSC “Truskavetskurort”

Ігор Шклярук , Заступник Голови наглядової ради ЗАО «Трускавецькурорт»
1992 – 1994 р.р. – Керівник ряду комерційних підприємств
1994 – 1997 р.р. - головний економіст, Управління ринкової кон’юнктури та цінової інформації, Управління інформації та стратегічних досліджень, Міністерство зовнішніх економічних зв”язків і торгівлі України
1997 – 2007 р.р. – перший секретар, Управління багатостороннього економічного співробітництва, Управління країн Азійсько-тихоокеанського регіону та Африки, Міністерство закордонних справ України
1998 – 2001 р.р. – третій секретар, Посольство України в Республіці Корея
2003 – 2006 р.р. – перший секретар, Посольство України в Китайській Народній Республіці
2007 р. - Заступник Голови наглядової ради ЗАО «Трускавецькурорт»