Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)

Jacek Piechota

Jacek Piechota
President of Association Europe-Nord-East

Jacek Piechota was the Minister of the Economy of Poland in 2001-2005. He conducted vitally important negotiations with the European Commission before Polish accession to the European Union.  He was responsible for energy security, restructuring of mining, steel and arms industries. He developed and supervised preparation, adoption and execution of the National Development Strategy as well as regional support programmes. Since Octover 2007, Jacek Piechota is the President of the Polish-Ukrainian Chamber of Commerce.

Яцек Пєхота   
Президент Товариства Європа-Північ-Схід

Яцек Пєхота був Міністром економіки Польщі у 2001-2005 рр. Він провів надзвичайно важливі переговори з Єврокомісією перед вступом Польщі до ЄС. Відповідав за енергетичну безпеку, реструктуризацію гірничодобувної, металургійної та військової промисловостей. Розробив і керував підготовкою, прийняттям та виконанням Національної стратегії розвитку, а також регіональних програм підтримки. З жовтня 2007 р. - Голова Польсько-Української торгової палати.