Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)

Lutz Thielemann

Lutz Thielemann
Invest Region Leipzig
Wirtschaftsförderung Region Leipzig GmbH
Managing Director

The City of Leipzig and the Districts of Leipzig and Northern Saxony together with the Chamber of Commerce established the Leipzig Region Economic Development Agency.
The creation of the agency will significantly help Leipzig in its bid to be even more competitive nationally as well as internationally.
The new agency will deepen and broaden the cooperation between the City of Leipzig, the Districts of Leipzig and Northern Saxony and the Chamber Commerce with the aim of creating a supra-regional, national and international location marketing and investor monitoring from a single source. Other objectives are to recruit skilled workers for the region as well as the promotion of business networks and clusters. The agency operates together with the key players from the worlds of industry, academia, politics and government as a facilitator and mainspring.
Mr. Thielemann as Managing Director is responsible for the development of the agency, the development of a marketing strategy for the region of Leipzig and the effective use of the budget provided by the shareholders.

Лутс  Тілеманн
Інвест Регіон Лейпцигу
Виконавчий директор Wirtschaftsförderung Region Leipzig GmbH

Місто Лейпциг та район Лейпцига і Північної Саксонії спільно з Торгово-промисловою палатою заснували Агентство економічного розвитку регіону Лейпцига.
Створення Агентства суттєво допоможе Лейпцигу у своєму прагненні бути ще більш конкурентоспроможним як на національному, так і на міжнародному рівнях.
Нове агентство буде поглиблювати і розширювати співробітництво між м. Лейпциг, районами Лейпцига і Північної Саксонії і торговою-промисловою палатою з метою створення міжрегіонального, національного та міжнародного маркетингу розташування та інвестиційного моніторингу з одного ресурсу. Інші цілі полягають в наборі кваліфікованих кадрів для регіону, а також налагодження ділових мереж та кластерів. Агентство здійснює свою діяльність спільно з ключовими гравцями газулей промисловості, наукових кіл, політики і уряду в якості посередника та мотиватора .
Пан Тілеманн в якості виконавчого директора відповідає за розвиток агентства, розробку маркетингової стратегії для регіону Лейпцига та ефективне використання бюджету, що надається акціонерами.