Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)

Vadym Bodayev

Vadym Bodayev
Director of  International Investment Company SigmaBleyzer

Vadym Bodayev joined the team of SigmaBleyzer in Ukraine in 2000. Vadym Bodayev took part in the creation of methods and business model of SigmaBleyzer, based on the use of the investment model, developed specifically for countries with developing market economies.
Vadym Bodayev worked in the Cabinet of Ministers of Kazakhstan, consulting on strategic issues of liberalization of foreign economic activity of the country.
Mr. Bodayev has worked as an adviser in a number of committees of the Verkhovna Rada of Ukraine, was a consultant on issues of investment and industrial policies of several governments of Ukraine.
Vadym is a Master of the Kharkov Aviation Institute (1981), Master of the Ukrainian Academy of the Ministry of Industrial Policy (2004), and he was attending the School of Business at the University of Vienna, specialization: "Organization of the business in Eastern Europe" (1992).

Вадим Бодаєв
Директор міжнародної інвестиційної компанії SigmaBleyzer

Вадим Бодаєв приєднався до команди компанії SigmaBleyzer  в Україні у 2000 роцію Вадим Бодаєв брав участь у створенні методики та бізнес-моделі компанії SigmaBleyzer , в основі роботи якої лежить використання інвестиційної моделі, розробленої спеціально для країн з ринковою економікою.
Вадим Бодаєв працював у Кабінеті Міністрів Казахстану, консультуючи його по стратегічним питанням лібералізації зовнішньоекономічної діяльності.
Пан Бодаев активно працював в якості радника у ряді комітетів ВР України, був консультантом з питань інвестиційної та промислової політики кількох урядів України.
Вадим Бодаєв Вадим є магістром Харківського Авіаційного інституту (1981), магістром Української Академії Міністерства промислової політики (2004), а також був слухачем Школи бізнесу Віденського Університету, за спеціалізацією: «Організація бізнесу в державах Східної Європи» (1992).